HÁTADAT Adatvédelmi
​és  Kommunikációs Szakértő Iroda
Weboldal alcíme
HÁTADAT Adatvédelmi
​és  Kommunikációs Szakértő Iroda
Weboldal alcíme

Általános Felhasználási és Szerződési Feltételek (ÁSZF)

(hatályos: 2018. március 19. napjától)


Kérjük, hogy figyelmesen olvassa el kötelező érvényű szerződési feltételeinket!

Kizárólag abban az esetben vegye igénybe szolgáltatásainkat, amennyiben felhasználója kíván lenni web áruházunknak, mivel a weboldal igénybevétele elektronikus szerződést hoz létre.

A honlap üzemeltetésére és a szolgáltatásokra vonatkozó főbb jogszabályok:

-Az „új” Polgári Törvénykönyv (2013. évi V. törvény),

- A vállalkozók és a fogyasztók közötti elektronikus szerződésekről 45/2014. (II.26.) Kormányrendelet,

- A fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény,

- A 2001. évi CVIII. törvény – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről,

- 2008. évi XLVII. törvény – A fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról,

- Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény.

- A szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény.

A weboldalt bárki, térítésmentesen és kifejezett regisztrációs kötelezettség nélkül látogathatja.

A regisztrálás feltétele: természetes személy esetén 18. életévet betöltött cselekvőképes magyar állampolgárság, jogi szervezeteknél a magyar bírósági, állami nyilvántartásba történő jogerős bejegyzés.1. Az ÁSZF hatálya, alapelvek

1.1. Jelen szerződési feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) az adataudit.eu domain név alatt működő szolgáltatások igénybe vételére irányuló tájékoztatásra és szerződéskötésre vonatkozó kölcsönös, kétoldalúnak minősülő szabályokat tartalmazza.

Az adataudit.eu domain név alatt működő honlap Üzemeltetője, a Szolgáltató:


Név:                                                                                            HÁTADAT Audit Kft.             

Székhely:                                                                                  HU-1077 Budapest, Baross tér 12. fszt. 1.

Központi elérhetőség:                                                         (+36) 20 777-9042

Központi e-mail:                                                                     info@adataudit.eu

Cég képviselője:                                                                    dr. Takács Tamás ügyvezető

Nyilvántartó Cégbíróság:                                                   Fővárosi Törvényszék Cégbíróság

Cégjegyzékszám:                                                                   01-09-321564

Adószám:                                                                                  26276656-2-42

Bankszámlaszám:                                                                 10401914-50526877-56661000

Ügyfélszolgálat/panaszkezelés elérhetőségei:          (+36) 20 777-9042


Jelen ÁSZF a Szolgáltató és a szolgáltatásokat igénybe vevő felhasználó (a továbbiakban: Felhasználó) között létrejövő elektronikus kereskedelmi szerződés olyan általános szerződési feltételeit tartalmazza, amelyeket mind a Szolgáltató, mind a Felhasználó a termékek adásvételével, szolgáltatások igénybe vételével kifejezetten elfogad és magára nézve kötelező erejűnek ismer el.


1.2. A Szolgáltató bármikor, előzetes elektronikus vagy postai értesítés és a Felhasználó hozzájárulása nélkül jogosult az ÁSZF-et egyoldalúan módosítani. A módosítás annak a fenti honlapon (a továbbiakban: honlap) történő közzétételével lép hatályba, és hatályba lépését követően mind a Szolgáltatóra, mind pedig a Felhasználóra nézve kötelező erejű. A Szolgáltató Köteles a honlapon jelezni az ÁSZF megváltozásának tényét.  A Szolgáltató által nyújtott bármely szolgáltatásnak az ÁSZF módosítás utáni igénybe vétele és használata a módosított ÁSZF elfogadását jelenti.

1.3. A Szolgáltató által a honlapon közzétett mindennemű tartalom kizárólag tájékoztató jellegű, amelyek valóságáért, helyességéért, pontosságáért, megbízhatóságáért, valamint a tartalom felhasználásával, alkalmazásával összefüggésben keletkezett károkért, kellemetlenségekért, vagy bármilyen hátrányos következményekért a Szolgáltató semmilyen felelősséget nem vállal.


1.4. A Szolgáltató nem vállal felelősséget azon honlapok tartalmáért és a tartalom által esetlegesen okozott hibákért, károkért vagy kellemetlenségekért, amelyeknek megnyitását a honlapon elhelyezett linkek tesznek lehetővé.


1.5. A Szolgáltatás használatának megkezdésével a Felhasználó és a Szolgáltató között online szerződés jön létre, amely nem minősül írásbeli szerződésnek.


1.6. Az online szerződést a Szolgáltató nem rögzíti, így az a szerződéskötést követően nem érhető el.


1.7. Az online szerződés létrejöttét az elektronikusan elmentett adatok, keresés, megrendelés, fizetés, szállítás megjelölése  és az igénybe vett szolgáltatásokra, megvásárolt termékekre vonatkozó adatok igazolják.


1.8.A szerződéskötés nyelve kizárólag: magyar.


1.9.  Magatartási Kódex nem áll rendelkezésre.


1.10. A szerződés és a megrendelés során keletkezett adattartalom digitális formában előállított vagy nyújtott adat, tartós adathordozónak minősül az elektronikus levél és a papír is.


1.11. A vállalkozó megteszi az általánosan alkalmazott és általánosan elérhető műszaki védelmi intézkedéseket. A vállalkozó által igénybe vett hardverek és szoftverek biztonságosan képesek együttműködni az elektronikus kereskedelmi ügyletek kapcsán létrejövő digitális adattartalmakkal.2. Termékkategóriák

A Szolgáltató a honlapján az alábbi kategóriákban teszi lehetővé szolgáltatás igénybevételét vagy az adásvételt a Felhasználók részére:

Elektronikus Irat Mintacsomag, 3 db – Alap, Gold, Platina csomag, a bennük részletezett dokumentum tartalmakkal.

Szolgáltató külön is felhívja a megrendelők/vásárlók figyelmét arra, hogy a termék - ahogyan az elnevezése is utal rá - alapvetően iratminta. Ez kifejezetten azt jelenti, hogy a vásárló szerv adott működésének, szervezeti struktúrájának, termelési/szolgáltatási folyamatainak megfelelően kell tartalommal feltölteni, kiegészíteni vagy akár elvenni részeket az iratokból. Ennek a testreszabási folyamatnak az elvégzéséért és megfelelőségéért vagy meg nem történtéért a Szolgáltató felelősséget nem vállal.3. Regisztráció, megrendelés


3.1. A vásárlás a weboldalon történt regisztrációval vagy e-mail küldésével lehetséges, amelyet technikailag a Felhasználó végez el, valós „céges”/hivatali adatait és ahhoz kapcsolódóan személyes elérhetőségi adatait megadva.

Felhasználó felel az általa megadott adatok valóság tartalmáért, Szolgáltató pedig biztosítja az adattévesztés, elírás, elütés, téves értelmezés miatti adatok helyesbítésének technikai lehetőségét a regisztrációt elvégző szoftverén belül, illetve külön kérelemre is. Felhasználó a bejelentkezést követően a Saját adatlap menüpont alatt maga is hozzáférhet, módosíthat az adatain bármikor. Felhasználó adathelyesbítési kérelmet személyesen és postai úton is benyújthat, a személyes beazonosíthatóság feltételének megfelelve.

Regisztráció vagy e-mail küldés nélküli, illetve telefonon történt megrendelést a Szolgáltató nem fogad el.

Az elektronikus úton tett szerződési jognyilatkozat akkor válik hatályossá, amikor az a másik fél számára hozzáférhetővé válik.


3.2. Szolgáltató jelen szabályozás keretén belül és a honlapon megtalálható információk alapján a szerződéskötés előtt tájékoztatja a Felhasználót a következőkről:

- a szerződés tárgyának lényeges jellemzőiről (termékleírások, megrendelés menete, fizetés, szállítás)

- termék/szolgáltatás nettó, bruttó ára, járulékos költségek, postaköltségek, szállítási költségek, egyéb díjak,

- a Szolgáltató ajánlati kötöttségének idejéről és feltételeiről,

- azokról az eszközökről, amelyek az adatok elektronikus rögzítése során felmerülő hibák azonosítását és kijavítását a szerződési jognyilatkozat megtételét megelőzően biztosítják,

- arról, hogy a szerződés az ÁSZF alkalmazásával, a megrendeléssel és a megrendelés elfogadásával írásbeli szerződésnek minősül, s ezen elektronikus iratokat Szolgáltató az általános szabályok szerint megőrzi,

- a szerződés nyelvéről: magyar nyelv,

- a természetes személynek minősülő Felhasználó elállási jogáról.


3.3. A megrendelés menete: a Felhasználó kitölti a weboldalon található on-line űrlapot és elküldi a Szolgáltató részére vagy külön levelező/e-mail szolgáltatón keresztül elektronikus levélben ad le megrendelést.

A megrendelés véglegesítése előtt Felhasználónak mindenkor joga és lehetősége van visszalépni, törölni és elállni az ügylettől. Az „elküldés” gombra kattintva Felhasználó véglegesíti megrendelését, de megjegyzéssel is elláthatja a megrendelését, amely további jogi lehetőséget biztosít jogai gyakorlására vagy kötelezettségei teljesítésére.

A megrendelést követően a Felhasználó az általa megadott e-mail címre rövid időn belül visszaigazolást kap a megrendelésének minden lényeges adatát feltüntetve.

Az email-ben történő vissza igazolás kézbesítésének hiányát a rosszul megadott e-mail cím, vagy a postafiókjához tartozó tárhely telítettsége okozhatja. Az e-mail-ben történő visszaigazolás automatikusan megtörténik a megrendelés rögzítését követően.4. A megrendelések feldolgozása


4.1. A megrendelések feldolgozása munkanapokon történik 8 és 16 óra között, a feldolgozás legkésőbb a megrendelést követő 4. munkanapon megtörténik.


4.2. Felhasználó megrendelése vételár ellenértékének banki átutalással vagy banki számlára történő befizetéssel történő megfizetése esetén a megrendeléstől számított 5 munkanapon belül kell teljesíteni a Szolgáltató bankszámlájára.  Amennyiben 5 munkanapon belül a Szolgáltató bankszámláján a vételár nem jelenik meg, Szolgáltató jogosult a megrendelést törölni és a vevőt értesíteni.


4.3. Általános Szolgáltatói teljesítési határidő:

Banki átutalás, illetve bankszámlára történő befizetés esetén a vételár jóváírását követő 2 munkanapon belül.5. Szállítás


5.1. Felhasználó a megrendelt és kifizetett termékeket a következő módon tudja megkapni a Szolgáltatótól vagy harmadik személytől:

- Elektronikus levél formájában digitálisan az előzetesen feltüntetett formátumokban (word, excel, pd, video/youtube) vagy elérhetőségi link rendelkezésre bocsátásával.


5.2. Megrendelő/vásárló a terméket/szolgáltatást kizárólag saját üzleti/hivatali tevékenysége során jogosult felhasználni, azt más jogi személynek, jogi személyiség nélküli szervezetnek vagy a saját munkavállalóin kívül más magán személynek átadni, lemásolni, terjeszteni nem jogosult. Megrendelő/vásárló semmilyen olyan, itt konkrétan meg nem határozott tevékenységre, eljárásra sem jogosult, amely azt a célt szolgálja, hogy egy vásárlás alapján több, vásárlónak nem minősülő személy, szerv használhassa jogalap nélkül a terméket/szolgáltatást vagy bármilyen módon ki legyen kerülve a felhasználók számához igazodó termék/szolgáltatás megrendelés szám. A megrendelő/vásárló e kötelezettsége megszegéséből eredő eljárásáért vállalja, hogy a termék árának tízszeresét fizeti meg Szolgáltatónak egyfajta kártérítési átalányként.6./ Fogyasztói jogok, panaszkezelés, békéltető testület


6.1./ Fogalmak


6.1.1. fogyasztó: a Ptk-ban (2013. évi V. törvény) meghatározott fogyasztó. /Szolgáltató kifejezetten felhívja a Megrendelői figyelmét, hogy a termék/szolgáltatás jellegéből eredően a „céges”, hivatali, egyéni vállalkozói megrendelői, vásárlói nem minősülnek fogyasztónak/


6.1.2.  vállalkozás: azon vállalkozási tevékenységet önálló foglalkozásával vagy gazdasági tevékenységével összefüggő célok érdekében végzi,


6.1.3. gyártó:

a) a terméknek az Európai Gazdasági Térségben letelepedett üzletszerű előállítója, termelője, helyreállítója vagy felújítója, illetve aki a terméken elhelyezett nevével, védjegyével vagy egyéb megkülönböztető jelzés alkalmazásával önmagát a termék gyártójaként tünteti fel; vagy

b) a gyártónak az Európai Gazdasági Térségben letelepedett meghatalmazott képviselője, ha maga a gyártó nem az Európai Gazdasági Térségben letelepedett; ilyen képviselő hiányában az importáló,


6.1.4. forgalmazó: az a vállalkozás, amely a terméket közvetlenül a fogyasztó részére forgalmazza,


6.1.5. termék: minden birtokba vehető forgalomképes ingó dolog - ide nem értve a pénzt, az értékpapírt és a pénzügyi eszközt - és a dolog módjára hasznosítható természeti erő,


6.1.6. szolgáltatás: termék, ingatlan vagy vagyoni értékű jog értékesítésén kívül minden olyan - ellenszolgáltatás fejében végzett - tevékenység, amely a megrendelő, illetve megbízó igényének kielégítésére valamely eredmény létrehozását, teljesítmény nyújtását vagy más magatartás tanúsítását foglalja magában,


6.1.7. áru: a termék, az ingatlan és a vagyoni értékű jog, valamint a szolgáltatás,


6.1.8. eladási ár: a termék egy egységére vagy adott mennyiségére vonatkozó ár,


6.1.9. egységár: a termék e törvény végrehajtására kiadott jogszabályban meghatározott mértékegységére vonatkozó ár,


6.1.10. kereskedelmi kommunikáció: a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló törvényben ekként meghatározott fogalom,


6.1.11.  forgalmazás: valamely termék vállalkozás által - értékesítés, fogyasztás vagy használat céljára ellenérték fejében vagy ingyenesen - történő rendelkezésre bocsátása, ideértve a fogyasztó számára történő felkínálást is,


6.2./ Árfeltüntetési kötelezettség


6.2.1. A fogyasztót írásban tájékoztatni kell a fogyasztóknak megvételre kínált termék eladási áráról és egységáráról, illetve a szolgáltatás díjáról.


6.2.2. Az eladási árat, az egységárat, illetve a szolgáltatás díját egyértelműen, könnyen azonosíthatóan és tisztán olvashatóan kell feltüntetni.


6.2.3. Az eladási árat és az egységárat, illetve - határon átnyúló szolgáltatásnyújtás kivételével - a szolgáltatás díját Magyarország törvényes fizetőeszközében kifejezve, a fizetőeszköz nemét (forint) vagy annak rövidítését (Ft) megjelölve kell feltüntetni.


6.2.4. A termék eladási áraként és egységáraként, illetve a szolgáltatás díjaként a fogyasztó által ténylegesen fizetendő, az általános forgalmi adót és egyéb kötelező terheket is tartalmazó árat kell feltüntetni.


6.2.5. Ha a termékre vonatkozó kereskedelmi kommunikáció megjelöli a termék eladási árát - amennyiben jogszabály eltérően nem rendelkezik -, az egységárat is meg kell adni.


6.2.6.  Több eladási ár vagy szolgáltatási díj egyidejű feltüntetése esetén a vállalkozás köteles a feltüntetett legalacsonyabb eladási ár vagy szolgáltatási díj felszámítására.


6.2.7. Az ár feltüntetésére vonatkozó rendelkezések megtartására a forgalmazó köteles.


6.2.8. Az eljáró hatóság felhívására a vállalkozás köteles igazolni, hogy az árfeltüntetésre vonatkozó kötelezettségeinek eleget tett


6.3./ Csomagolási kötelezettség


6.3.1. A terméket úgy kell csomagolni, hogy a csomagolás óvja meg a termék minőségét, könnyítse meg szállítását, ne befolyásolja hátrányosan a termék minőségét vagy mennyiségét.


6.3.2.  A termék csomagolására jogszabály további előírásokat határozhat meg.


6.3.3. A csomagolásra vonatkozó rendelkezések megtartására a gyártó köteles. Ha a gyártó nem tesz eleget a csomagolási kötelezettségének, akkor a forgalmazó köteles pótolni azt.


6.3.4. Az eljáró hatóság felhívására a vállalkozás köteles igazolni, hogy a csomagolásra vonatkozó kötelezettségeinek eleget tett.


6.4./ Panaszkezelés általános szabályai


6.4.1. A vállalkozás köteles a fogyasztót tájékoztatni a székhelyéről, a panaszügyintézés helyéről - ha az nem egyezik meg a forgalmazás, illetve értékesítés helyével - és az adott tevékenység, kereskedelmi forma vagy módszer sajátosságaihoz igazodó módjáról, valamint a panaszok közlése érdekében a vállalkozás ügyfélszolgálatának levelezési címéről és - ha a panaszokat ilyen módon is fogadja - elektronikus levelezési címéről, illetve internetes címéről, telefonszámáról. Üzlettel rendelkező vállalkozás esetén az e bekezdés szerinti tájékoztatást jól láthatóan és olvashatóan kell megadni.


6.4.2. A fogyasztó a vállalkozásnak, illetve a vállalkozás érdekében vagy javára eljáró személynek az áru fogyasztók részére történő forgalmazásával, illetve értékesítésével közvetlen kapcsolatban álló magatartására, tevékenységére vagy mulasztására vonatkozó panaszát szóban vagy írásban közölheti a vállalkozással.


6.4.3. A szóbeli panaszt azonnal meg kell vizsgálni, és szükség szerint orvosolni kell. Ha a fogyasztó a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, a vállalkozás a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul köteles jegyzőkönyvet felvenni, és annak egy másolati példányát


a) személyesen közölt szóbeli panasz esetén helyben a fogyasztónak átadni,

b) telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén a fogyasztónak legkésőbb a beérkezésétől számított 30 napon belül érdemi válasszal egyidejűleg megküldeni.


6.4.4. A telefonon vagy elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panaszt a vállalkozás köteles egyedi azonosítószámmal ellátni.


6.4.5. A panaszról felvett jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell az alábbiakat:


a) a fogyasztó neve, lakcíme,

b) a panasz előterjesztésének helye, ideje, módja,

c) a fogyasztó panaszának részletes leírása, a fogyasztó által bemutatott iratok, dokumentumok és egyéb bizonyítékok jegyzéke,

d) a vállalkozás nyilatkozata a fogyasztó panaszával kapcsolatos álláspontjáról, amennyiben a panasz azonnali kivizsgálása lehetséges,

e) a jegyzőkönyvet felvevő személy és - telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz kivételével - a fogyasztó aláírása,

f) a jegyzőkönyv felvételének helye, ideje,

g) telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén a panasz egyedi azonosítószáma.


6.4.6. A panaszt elutasító álláspontját a vállalkozás indokolni köteles.  A panasz elutasítása esetén a vállalkozás köteles a fogyasztót írásban tájékoztatni arról, hogy panaszával - annak jellege szerint - mely hatóság vagy a békéltető testület eljárását kezdeményezheti. Meg kell adni az illetékes hatóság, illetve a vállalkozás székhelye szerinti békéltető testület levelezési címét.


6.5./ Fogyasztóvédelem, a Békéltető testület eljárása


6.5.1.1. A magyar fogyasztóvédelmi szerv elérhetősége:


Budapest VII. Kerület Járási Hivatal

Cím: 1076 Budapest, Garay utca 5.

Telefonszám: +36 1 795 8888

E-mail: titkarsag@07kh.bfkh.gov.hu

Weboldal: http://www.erzsebetvaros.hu/

Ügyfélfogadás: H: 8.00-18.00, K: 8.00-16.00, Sz: 8.00-16.30, Cs: 8.00-16.00, P: 8.00-13.30.

Az európai unió on-line fogyasztóvédelmi vitarendezési fórum elérhetősége:

https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show&lng=HU


6.5.1.2. A vállalkozó tájékoztatja a megrendelőt/vásárlót, hogy esetleges panasz, vita, sérelem esetén joga van békéltető testülethez fordulni.

Elektronikus elérhetőség: http://www.panaszrendezes.hu/homepage/index.php

Eljárási tájékoztató:

http://www.panaszrendezes.hu/homepage/index.php/eljaras-menete


6.5.1.3. A területileg illetékes kereskedelmi és iparkamarák mellett működő független testület, a békéltető testület hatáskörébe tartozik a fogyasztó és a vállalkozás közötti,


- a termék minőségével,
- a termék biztonságosságával,
- a termékfelelősségi szabályok alkalmazásával,
- a szolgáltatás minőségével,
- a felek közötti szerződés megkötésével és teljesítésével


kapcsolatos vitás ügy bírósági eljáráson kívüli rendezése: e célból egyezség létrehozásának megkísérlése, ennek eredménytelensége esetén pedig az ügyben döntés hozatala a fogyasztói jogok egyszerű, gyors, hatékony és költségkímélő érvényesítésének biztosítása érdekében. A békéltető testület a fogyasztó vagy a vállalkozás kérésére tanácsot ad a fogyasztót megillető jogokkal és a fogyasztót terhelő kötelezettségekkel kapcsolatban.


6.5.2.  Az eljárásra a fogyasztó lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti békéltető testület illetékes.  A fogyasztó belföldi lakóhelye és tartózkodási helye hiányában a békéltető testület illetékességét a fogyasztói jogvitával érintett vállalkozás vagy az annak képviseletére feljogosított szerv székhelye alapítja meg. A fogyasztó jogszerűen kérheti, hogy általa megjelölt más békéltető testület legyen illetékes.


6.5.3. A békéltető testület eljárásának fogyasztó kérelmére történő megindításának feltétele, hogy a fogyasztó az érintett vállalkozással közvetlenül megkísérelje a vitás ügy rendezését.


6.5.4. A fogyasztó a kérelmet a békéltető testület elnökéhez címezve, írásban kell, hogy benyújtsa.


6.5.5. A kérelemnek tartalmaznia kell


a) a fogyasztó nevét, lakóhelyét vagy tartózkodási helyét,

b) a fogyasztói jogvitával érintett vállalkozás nevét, székhelyét vagy érintett telephelyét,

c)  ha a fogyasztó az általánostól eltérő illetékességet kíván alkalmazni, akkor az annak megfelelő illetékességű a békéltető testület megjelölését,

d) a fogyasztó álláspontjának rövid leírását, az azt alátámasztó tényeket és azok bizonyítékait,

e) a fogyasztó nyilatkozatát, hogy a vállalkozással megkísérelte a vitás ügy rendezését,

f) a fogyasztó nyilatkozatát arra nézve, hogy az ügyben más békéltető testület eljárását nem kezdeményezte, közvetítői eljárás nem indult, keresetlevél beadására, illetve fizetési meghagyás kibocsátása iránti kérelem előterjesztésére nem került sor,

g) a testület döntésére irányuló indítvány,

h)  a fogyasztó aláírását.


6.5.6. A kérelemhez csatolni kell azt az okiratot, illetve annak másolatát (kivonatát), amelynek tartalmára a fogyasztó bizonyítékként hivatkozik, így különösen a vállalkozás írásbeli nyilatkozatát a panasz elutasításáról, ennek hiányában a fogyasztó rendelkezésére álló egyéb írásos bizonyítékot az előzetes szükséges egyeztetés megkísérléséről.


6.5.7. Ha a fogyasztó meghatalmazott útján jár el, a kérelemhez csatolni kell a meghatalmazást.


6.5.8.  A békéltető testület elnöke az eljárást megszünteti, ha megállapítható, hogy a felek között ugyanabból a ténybeli alapból származó ugyanazon jog iránt korábban más békéltető testület előtt eljárást indítottak, közvetítői eljárást indítottak, per van folyamatban vagy annak tárgyában már jogerős ítéletet hoztak.


6.5.9. Az elnök a meghallgatás kitűzött időpontjáról, illetve arról, hogy kezdeményezi a meghallgatás mellőzését, a feleket előzetesen értesíti.


6.5.10. Az elnök a körülmények mérlegelése alapján kezdeményezheti az eljárás írásbeli lefolytatását, a meghallgatás mellőzéséhez azonban mindkét fél hozzájárulását be kell szereznie. A hozzájárulást megadottnak kell tekinteni, ha a fél - az elnök erre irányuló felhívásának kézbesítésétől számított - tizenöt napon belül nem nyilatkozik.


6.5.11.  Az eljárás során a tanács elnöke egyezséget kísérel meg létrehozni a felek között. Ha az egyezség megfelel a jogszabályoknak, a tanács azt határozattal jóváhagyja, ellenkező esetben, illetve egyezség hiányában az eljárást folytatja.


6.5.12.  Az eljárás nem nyilvános, kivéve, ha az eljárás nyilvánosságához mindkét fél hozzájárul.


6.5.13.  Ha a meghallgatáson bármelyik fél szabályszerű értesítés ellenére nem jelenik meg, vagy nem terjeszti elő bizonyítékait, a tanács lefolytatja az eljárást, és a rendelkezésre álló adatok alapján dönt.


6.5.14. A tanács az eljárást megszünteti, ha


a) a fogyasztó a kérelmét visszavonja,

b) a felek az eljárás megszüntetésében megállapodnak,

c) az eljárás folytatása lehetetlen,

d) az eljárás folytatására a tanács megítélése szerint bármely okból - ideértve azt az esetet is, ha a kérelem megalapozatlansága meghallgatás tartása nélkül megállapítható - nincs szükség.


6.5.15.  Egyezség hiányában a tanács az ügy érdemében

a) kötelezést tartalmazó határozatot hoz, ha a kérelem megalapozott, és a vállalkozás - a békéltető testületnél vagy a kamaránál nyilvántartott, illetve kereskedelmi kommunikációjában közölt - általános alávetési nyilatkozatában, az eljárás kezdetekor vagy legkésőbb a döntés meghozataláig nyilatkozatában a békéltető testület döntését magára nézve kötelezőként elismerte, vagy

 

b)  ajánlást tesz, ha a kérelem megalapozott, azonban a vállalkozás az eljárás kezdetekor úgy nyilatkozott, hogy a tanács döntését kötelezésként nem ismeri el, illetve ha a tanács döntésének elismeréséről egyáltalán nem nyilatkozott.

 

6.5.16. A tanács a fogyasztó kérelmének elutasításáról dönt, ha a meghallgatást követően a kérelmet megalapozatlannak találja.


6.5.17. Az eljárás költségét az a fél viseli, akinek terhére a tanács az ügyet eldöntötte.


6.5.18.  A tanács határozata, illetve ajánlása nem érinti a fogyasztónak azt a jogát, hogy igényét bírósági eljárás keretében érvényesítse.


6.5.19.  A tanács kötelezést tartalmazó határozata, illetve ajánlása ellen fellebbezésnek nincs helye, annak hatályon kívül helyezése azonban kérhető a bíróságtól.7./  Elállási jog


7.1.1. A megrendelő/vásárló 14 napon belül jogosult indokolás nélkül elállni a szerződéstől azokban az esetekben, amikor a termék nem áll elállási korlátozás alatt. Hasonlóképpen, ha a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetén a szerződés teljesítése megkezdődött, a megrendelő jogosult 14 napon belül indokolás nélkül felmondani a szerződést. A szerződés teljesítése megkezdettnek minősül, amennyiben a Szolgáltatót a Felhasználó megbízza a szükséges termék egyedi beazonosításával a hozzá tartozó műszaki adatok kikeresésével.


7.1.2. A fogyasztó a 45/2014. (II.26.) Kormányrendelet 29. § (1.) bekezdése és a Polgári Törvénykönyvről szóló V. törvény 1:3. – 1:5. §§-ok alapján nem gyakorolhatja az elállási/felmondási jogát, amennyiben a megrendelés olyan szolgáltatás nyújtására irányult, amely a nem tárgyi adathordozón nyújtott digitális adattartalomra vonatkozik, ha a vállalkozás a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg a teljesítést,


A fogyasztó fenti beleegyezésével egyidejűleg nyilatkozik jelen Ászf elfogadásával annak tudomásul vételéről, hogy a teljesítés megkezdését követően elveszíti az elállási jogát.8./  Kellékszavatosság


8.1. Megrendelő a vállalkozó  hibás teljesítése esetén a vállalkozással szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.


8.2. A megrendelő - választása szerint - az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet:


Megrendelő kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül az általa választott igény teljesítése lehetetlen vagy a vállalkozás számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a vállalkozás költségére a megrendelő is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy - végső esetben - a szerződéstől is elállhat.


8.3. Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban megrendelő viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a vállalkozás adott okot.


8.4. Megrendelő köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. Megrendelő a szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti. Használt dolog esetén ez a határidő két hónap, de legfeljebb egy év.


8.5. Megrendelő a vállalkozással szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét. A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igény érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha megrendelő igazolja, hogy a terméket, illetve a szolgáltatást a Vállalkozó nyújtotta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már megrendelő köteles bizonyítani, hogy az általa felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.


  

9./  Tulajdonjog fenntartása


Vállalkozó a megrendelt termék/szolgáltatás teljes vételárának a megfizetéséig a tulajdonjogát a termék/szolgáltatás felett fenntartja.10./ Záró és egyéb rendelkezések


Jelen ÁSZF egyes pontjainak érvénytelensége esetén a szerződés többi része kötelező erejű marad. Ahol alkalmazható, a vonatkozó törvényi rendelkezések lépnek hatályba az érvénytelen pontok helyett.